ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 24 تیر 1402 به 11 میلیون و682 هزار و278 تومان رسید.

سهام عدالتی ها حسابشان را چک کنند | ارزش سهام عدالت امروز 24 تیر ماه 1402
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 24 تیر 1402 به 11 میلیون و682 هزار و278 تومان رسید.

امروز شنبه (24 تیر 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون 405 هزار 873 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 5145 واحد کاهش در ارتفاع 2.070.889 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 728.011 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس8367 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7544 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فارس،ومعادن،کگل،کچاد،شبندر،وبملت صورت گرفت و شاخص های ارفع،زاگرس،وسپهر،فجهان،صبا،آریا،خاور بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1284

1168

شگویا 1539 49

شاوان 2695 5

دانا 470 45

بنیرو  424 3

رمپنا 1311 143

اخابر 1041 244

کگل 636 107

حکشتی‌ 1536 80

فولاد 553 2520

فولاژ 1751 48

فخوز 369 116

ساراب 3593 9

ورنا 611 3

حپترو 5613 1

کچاد 626 237

وپست 881 16

مارون 17725 49

شپنا  798 416

شتران 471 2600

شبندر 1308 930

بسویچ 414 9

وبملت 448 305

وبصادر 208 1427

خاور 447 420

وتجارت  240 1822

فایرا 852 32

شراز 1730 4

جم 4921 42

فملی 698 1840

سدشت 4955 8

بفجر 2380 38

وتوصا 148 12

 شبریز 1571 41

خساپا 258 36

لکما 203 22

بترانس 283 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (24 تیر 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و682 هزار و 278 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1284 2292

شگویا 1539 47

شاوان 2695 4

دانا 470 16

بنیرو  424 3

رمپنا 1311 137

اخابر 1041 239

کگل 636 104

حکشتی‌ 1536 78

فولاد 553 2520

فولاژ 1751 73

فخوز 369 296

ساراب 3593 3

ورنا 611 3

حپترو 5613 1

کچاد 626 181

وپست 881 16

مارون 17725 47

شپنا  798 1008

شتران 471 2090

شبندر 1308 912

بسویچ 414 9

وبملت 448 299

وبصادر 208 1400

خودرو 278 47

وتجارت  240 1788

 فایرا 852 31

شراز 1730 4

جم 4921 41

فملی 698 1473

سدشت 4955 8

بفجر

2380

38

وتوصا 148 12

شبریز 1571 15

خساپا 258 39

لکما 203 22

بترانس 283 3