نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون امور داخلی کشور مبنی بر حذف بند مربوط به برگزاری انتخابات تناسبی در تهران مخالفت کردند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها پیرامون طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان بررسی کرده اما در نهایت با پیشنهاد کمیسیون مبنی بر حذف ماده مربوط به برگزاری انتخابات مجلس به صورت تناسبی در تهران مخالفت کردند.

در ادامه محمدباقر قالیباف اعلام کرد که این ماده بار دیگر به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها باز می‌گردد.

کشمکش بر سر برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت تناسبی در تهران همچنان بین مجلس و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه دارد چرا که این دومین بار است که هیات عالی نظارت مجمع نسبت به این موضوع ایراد گرفته اما نمایندگان مجلس در صحن همچنان به مصوبه خود پیرامون برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت تناسبی در تهران تاکید دارند.