ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 26 تیر 1402 با کاهش 400 هزار و 341 تومان به 10 میلیون و828 هزار و300 تومان رسید.

ارزش سهام عدالت امروز اعلام شد | جیب سهام عدالتی ها پرپول شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 26 تیر 1402 با کاهش 400 هزار و 341 تومان به 10 میلیون و828 هزار و300 تومان رسید.

امروز دوشنبه (26 تیر 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون 283 هزار 195 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 65016 واحد کاهش در ارتفاع 1.956.281 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 687.606 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس5606 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7090 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فارس،فملی،کگل،شپنا،پارس و وبملت صورت گرفت و شاخص های آریا،کگهر،وسپهر،خاور،شگویا،هرمز،بپاس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1200

1168

شگویا 1402 49

شاوان 2605 5

دانا 413 45

بنیرو  372 3

رمپنا 1185 143

اخابر 941 244

کگل 578 107

حکشتی‌ 1427 80

فولاد 514 2520

فولاژ 1741 48

فخوز 329 116

ساراب 3169 9

ورنا 544 3

حپترو 5070 1

کچاد 587 237

وپست 868 16

مارون 17660 49

شپنا  738 416

شتران 441 2600

شبندر 1231 930

بسویچ 391 9

وبملت 412 305

وبصادر 191 1427

خاور 397 420

وتجارت  214 1822

فایرا 841 32

شراز 1730 4

جم 4748 42

فملی 667 1840

سدشت 5374 8

بفجر 2172 38

وتوصا 148 12

 شبریز 1344 41

خساپا 236 36

لکما 203 22

بترانس 250 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (26 تیر 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و828 هزار و 300 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1200 2292

شگویا 1402 47

شاوان 2605 4

دانا 413 16

بنیرو  372 3

رمپنا 1185 137

اخابر 941 239

کگل 578 104

حکشتی‌ 1427 78

فولاد 514 2520

فولاژ 1741 73

فخوز 329 296

ساراب 3169 3

ورنا 578 3

حپترو 5070 1

کچاد 587 181

وپست 868 16

مارون 17660 47

شپنا  738 1008

شتران 441 2090

شبندر 1231 912

بسویچ 391 9

وبملت 412 299

وبصادر 191 1400

خودرو 254 47

وتجارت  214 1788

 فایرا 841 31

شراز 1730 4

جم 4748 41

فملی 667 1473

سدشت 5374 8

بفجر

2172

38

وتوصا 148 12

شبریز 1344 15

خساپا 236 39

لکما 203 22

بترانس 250 3