ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 27 تیر 1402 با افزایش 235 هزار و 981 تومان به 11 میلیون و64 هزار و281 تومان رسید.

ارزش سهام عدالت امروز اعلام شد | جیب سهام عدالتی ها پرپول شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 27 تیر 1402 با افزایش 235 هزار و 981 تومان به 11 میلیون و64 هزار و281 تومان رسید.

امروز سه شنبه (27 تیر 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون 19 هزار 719 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 43122 واحد افزایش در ارتفاع 1.999.756 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 703.256 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس7264 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7245 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،شستا،فملی،تاپیکو،ومعادن،پارسان و وبملت صورت گرفت و شاخص های آریا،کگهر،وسپهر،خاور،شگویا،انتخاب،صبا و فجهان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1202

1168

شگویا 1471 49

شاوان 2605 5

دانا 437 45

بنیرو  395 3

رمپنا 1202 143

اخابر 941 244

کگل 581 107

حکشتی‌ 1497 80

فولاد 546 2520

فولاژ 1741 48

فخوز 329 116

ساراب 3160 9

ورنا 576 3

حپترو 5070 1

کچاد 597 237

وپست 900 16

مارون 17640 49

شپنا  755 416

شتران 448 2600

شبندر 1231 930

بسویچ 409 9

وبملت 436 305

وبصادر 201 1427

خاور 423 420

وتجارت  229 1822

فایرا 842 32

شراز 1730 4

جم 4748 42

فملی 707 1840

سدشت 5251 8

بفجر 2172 38

وتوصا 148 12

 شبریز 1300 41

خساپا 236 36

لکما 201 22

بترانس 266 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (27 تیر 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و64 هزار و 281 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1202 2292

شگویا 1471 47

شاوان 2605 4

دانا 437 16

بنیرو  395 3

رمپنا 1202 137

اخابر 941 239

کگل 581 104

حکشتی‌ 1497 78

فولاد 546 2520

فولاژ 1741 73

فخوز 329 296

ساراب 3160 3

ورنا 576 3

حپترو 5070 1

کچاد 597 181

وپست 900 16

مارون 17640 47

شپنا  755 1008

شتران 448 2090

شبندر 1231 912

بسویچ 409 9

وبملت 436 299

وبصادر 201 1400

خودرو 262 47

وتجارت  229 1788

 فایرا 842 31

شراز 1730 4

جم 4748 41

فملی 707 1473

سدشت 5251 8

بفجر

2172

38

وتوصا 148 12

شبریز 1300 15

خساپا 236 39

لکما 201 22

بترانس 266 3