یکی از فعاللان رسانه ای مدعی شد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی ردّ اعمال ماده ۹۱ در قبال تخلف اداری ‎میثم لطیفی را تائید کرد.

ادعایی درباره رأی ردّ اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری؛ معاون رئیسی رفتنی است؟
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

یکی از فعاللان رسانه ای مدعی شد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی ردّ اعمال ماده ۹۱ در قبال تخلف اداری ‎میثم لطیفی را تائید کرد.

هاتف صالحی در توئیتی نوشت:

دقایقی پیش هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی ردّ اعمال ماده ۹۱ در قبال تخلف اداری ‎میثم لطیفی را تائید کرد

094a16d9-143c-4970-b740-4c4b52227996

 شایان ذکر است که بعد از صدور این حکم، حسین دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در جلسه دچار اُفت فشار و بی حالی می شود!

نتیجه: خداحافظ لطیفی، عبدالملکی و سایر امام صادقی های دولت!