با دستور رئیس‌جمهوری مقرر شد کارگروه بررسی کیفیت خدمات شبکه تا جلسه بعدی شورای‌ عالی فضای مجازی، ضمن اخذ نظرات تکمیلی متخصصان جهت حل مسائل فنی، به بررسی کیفی شبکه ادامه داده و به‌ صورت هم‌زمان راهکارهای عملیاتی رفع مشکلات احصاشده را طراحی و تدوین کرده و اجرای این اصلاحات نیز از سوی مسئولین دستگاه‌های ذی‌ربط آغاز شود.

ارائه گزارش کارگروه بررسی کیفیت خدمات شبکه در جلسه شورای عالی فضای مجازی
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

با دستور رئیس‌جمهوری مقرر شد کارگروه بررسی کیفیت خدمات شبکه تا جلسه بعدی شورای‌ عالی فضای مجازی، ضمن اخذ نظرات تکمیلی متخصصان جهت حل مسائل فنی، به بررسی کیفی شبکه ادامه داده و به‌ صورت هم‌زمان راهکارهای عملیاتی رفع مشکلات احصاشده را طراحی و تدوین کرده و اجرای این اصلاحات نیز از سوی مسئولین دستگاه‌های ذی‌ربط آغاز شود.

در جلسه بعد از ظهر سه‌شنبه شورای‌ عالی فضای مجازی که به ریاست سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، کارگروه بررسی کیفیت خدمات شبکه که در جلسه قبلی این شورا و بنا به دستور رئیس‌جمهوری تشکیل شده بود، گزارش فعالیت‌هایش را در یک ماه گذشته ارائه کرد.

در گزارش این کارگروه، فرآیند صورت‌گرفته جهت بررسی ابعاد مختلف شبکه از منظر فنی ارائه و نتایج بررسی‌ها در رابطه با مسائل و مشکلات کیفی شبکه مطرح شد. در این گزارش همچنین برخی راهکارها برای رفع این مشکلات ارائه شده بود.

با دستور رئیس شورای‌ عالی فضای مجازی، مقرر شد این کارگروه تا جلسه بعدی شورا به فعالیت خود ادامه داده و ضمن اخذ نظرات تکمیلی متخصصان جهت حل مسائل فنی، به بررسی موضوع ادامه داده و به‌صورت هم‌زمان راهکارهای عملیاتی رفع مشکلات احصاشده را طراحی و تدوین کرده و اجرای این اصلاحات نیز از سوی مسئولین دستگاه‌های ذی‌ربط آغاز شود.