محمود صادقی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی سه مورد از مهمترین موارد اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را ذکر کرده است.

محمود صادقی: انتخابات مجلس شورای نگهبانی‌تر شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

محمود صادقی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی سه مورد از مهمترین موارد اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را ذکر کرده است.

محمود صادقی نماینده پیشین مجلس نوشت: ‌مهمترین موارد اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی: ۱-تداوم نظارت استصوابی شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه منتخبان، ۲- منوط شدن اختیار تمدید مدت زمان انتخابات از سوی وزیر کشور به تأیید شورای نگهبان، ۳- مکلف شدن شوراهای تأمین به دعوت از رؤسای دفاتر استانی یا شهرستانی شورای نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات و نیز موظف شدن رؤسای شورای تأمین به تشکیل جلسه شورای تأمین به درخواست رؤسای دفاتر استانی و شهرستانی شورای نگهبان هستند.

خلاصه اینکه انتخابات مجلس شورای نگهبانی‌تر شد.