مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران برای سومین سال از شورای ششم به عنوان رئیس شورای شهر تهران ماند.

«چمران» رئیس شورای شهر تهران ماند
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

در جریان یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای شهر تهران، انتخابات سومین سال شورای شهر تهران در دوره ششم در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

به گزارش تسنیم، در همین ارتباط بنا به پیشنهاد اعضای شورای شهر تهران، مهدی چمران به عنوان تنها کاندیدای ریاست شورای شهر تهران معرفی شد.

در ادامه، رای‌گیری از اعضای شورای شهر تهران انجام گرفت و مهدی چمران با کسب ۲۱ رای از ۲۱ رای ماخوذه به عنوان رئیس شورای شهر تهران ابقا شد.

همچنین در ادامه جلسه امروز انتخاب نایب‌رئیس شورای شهر تهران در قالب انتخابات سومین سال فعالیت شورای شهر تهران در دوره ششم در دستور کار اعضا قرار گرفت و بنابر پیشنهاد اعضای شورای شهر تهران، پرویز سروری به عنوان تنها کاندیدای نایب رئیسی شورای شهر تهران معرفی شد.

در ادامه رای‌گیری از اعضای شورای شهر تهران صورت گرفت و سروری با کسب ۲۱ رای از ۲۱ رای ماخوذه به عنوان نایب‌رئیس شورای شهر تهران انتخاب شد.