سخنگوی شورای نگهبان گفت: انتخابات خبرگان بر اساس قانون خودش برگزار می‌شود و پیش‌ ثبت‌نام ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان: انتخابات خبرگان پیش‌ثبت‌نام ندارد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سخنگوی شورای نگهبان گفت: انتخابات خبرگان بر اساس قانون خودش برگزار می‌شود و پیش‌ ثبت‌نام ندارد.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: انتخابات خبرگان براساس قانون خودش برگزار می‌شود و پیش‌ثبت‌نام ندارد.

وی همچنین گفت: امکان اصلاح همین قانون بروزرسانی شده انتخابات مجلس در آینده وجود دارد.