سخنگوی شورای نگهبان گفت: انتخابات خبرگان بر اساس قانون خودش برگزار می‌شود و پیش‌ ثبت‌نام ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان: انتخابات خبرگان پیش‌ثبت‌نام ندارد