ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 25 مرداد 1402 با کاهش 10 هزار و 386 تومان به 10 میلیون 277 هزار و846 تومان رسید.

سهام عدالتی ها حسابشان را چک کنند | ارزش سهام عدالت جدید اعلام شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 25 مرداد 1402 با کاهش 10 هزار و 386 تومان به 10 میلیون 277 هزار و846 تومان رسید.

امروز چهارشنبه (25 مرداد 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 9 میلیون233 هزار و175 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 4497 واحد کاهش در ارتفاع 1.973.685 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 684.957 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس7373 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم6964 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای حکشتی،همراه،رمپنا،شپدیس،بوعلی،فولاد،مبین صورت گرفت و شاخص های آریا،فجهان،انتخاب،شاوان،ساوه،بپاس،سرچشمه بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1182

1168

شگویا 1484 49

شاوان 1842 5

دانا 382 45

بنیرو  363 3

رمپنا 1232 143

اخابر 893 244

کگل 601 107

حکشتی‌ 1276 80

فولاد 511 2520

فولاژ 1510 48

فخوز 308 116

ساراب 3288 9

ورنا 696 3

حپترو 4784 1

کچاد 581 237

وپست 899 16

مارون 17250 49

شپنا  689 416

شتران 398 2600

شبندر 941 930

بسویچ 464 9

وبملت 446 305

وبصادر 195 1427

خاور 387 420

وتجارت  203 1822

فایرا 792 32

شراز 1286 4

جم 4331 42

فملی 673 1840

سدشت 4222 8

بفجر 1828 38

وتوصا 148 12

 شبریز 1121 41

خساپا 223 36

لکما 195 22

بترانس 260 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (25 مرداد 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و277 هزار و 846 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1182 2292

شگویا 1484 47

شاوان 1842 4

دانا 382 16

بنیرو  363 3

رمپنا 1232 137

اخابر 893 239

کگل 601 104

حکشتی‌ 1276 78

فولاد 511 2520

فولاژ 1510 73

فخوز 308 296

ساراب 3288 3

ورنا 696 3

حپترو 4784 1

کچاد 581 181

وپست 899 16

مارون 17250 47

شپنا  689 1008

شتران 398 2090

شبندر 941 912

بسویچ 464 9

وبملت 446 299

وبصادر 195 1400

خودرو 246 47

وتجارت  203 1788

 فایرا 792 31

شراز 1286 4

جم 4331 41

فملی 673 1473

سدشت 4222 8

بفجر

1828

38

وتوصا 148 12

شبریز 1121 15

خساپا 223 39

لکما 195 22

بترانس

260

3