ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 28 مرداد 1402 با کاهش 74 هزار و 425 تومان به 10 میلیون 203 هزار و421 تومان رسید.

سهام عدالتی ها حسابشان را چک کنند | ارزش سهام عدالت جدید اعلام شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 28 مرداد 1402 با کاهش 74 هزار و 425 تومان به 10 میلیون 203 هزار و421 تومان رسید.

امروز شنبه (28 مرداد 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 9 میلیون150 هزار و751 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 16061 واحد کاهش در ارتفاع 1.957.535 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 677.055 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس5252 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم6908 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،شستا،فملی،وپاسار،حکشتی،رمپنا و وبملت صورت گرفت و شاخص های آریا،فجهان،خاور،وسپهر،هرمز،زاگرس و بپاس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1181

1168

شگویا 1463 49

شاوان 1768 5

دانا 375 45

بنیرو  347 3

رمپنا 1203 143

اخابر 874 244

کگل 601 107

حکشتی‌ 1245 80

فولاد 505 2520

فولاژ 1508 48

فخوز 307 116

ساراب 3287 9

ورنا 658 3

حپترو 4710 1

کچاد 580 237

وپست 894 16

مارون 17235 49

شپنا  686 416

شتران 394 2600

شبندر 934 930

بسویچ 449 9

وبملت 441 305

وبصادر 192 1427

خاور 373 420

وتجارت  197 1822

فایرا 791 32

شراز 1281 4

جم 4326 42

فملی 668 1840

سدشت 4207 8

بفجر 1819 38

وتوصا 148 12

 شبریز 1105 41

خساپا 219 36

لکما 195 22

بترانس 255 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (28 مرداد 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و203 هزار و 421 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1181 2292

شگویا 1463 47

شاوان 1768 4

دانا 375 16

بنیرو  347 3

رمپنا 1203 137

اخابر 874 239

کگل 601 104

حکشتی‌ 1245 78

فولاد 505 2520

فولاژ 1508 73

فخوز 307 296

ساراب 3287 3

ورنا 658 3

حپترو 4710 1

کچاد 580 181

وپست 894 16

مارون 17235 47

شپنا  686 1008

شتران 394 2090

شبندر 934 912

بسویچ 449 9

وبملت 441 299

وبصادر 192 1400

خودرو 246 47

وتجارت  197 1788

 فایرا 791 31

شراز 1281 4

جم 4326 41

فملی 668 1473

سدشت 4207 8

بفجر

1819

38

وتوصا 148 12

شبریز 1105 15

خساپا 219 39

لکما 195 22

بترانس

255

3