رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می گوید: مجلس در رابطه با دولت به موقع همکاری و به موقع انتقاد و نظارت داشته است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: یکدست‌سازی برچسب است
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می گوید: مجلس در رابطه با دولت به موقع همکاری و به موقع انتقاد و نظارت داشته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می گوید، معتقد به یکدست شدن دولت و مجلس نیستم.

بابک نگاهداری در پاسخ به سوالی در خصوص اختلاف مجلس و دولت در خصوص معاون وزیر کشور، گفت: دولت و مجلس همدلانه در راستای رفع مسائل و مشکلات مردم با هم همکاری و همراهی دارند تا به مشکلات مردم رسیدگی و آن‌ها را حل کنند. ولی به این معنا نیست که مجلس نقش نظارتی خود را نسبت به عملکرد دولت کنار بگذارد. همکاری، همدلی و همیاری برای حل مسائل مردم وجود دارد، اما مجلس نظارت خود را از دستور کار خارج نمی‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت و مجلس در خصوص یکدستی به خواسته‌های خود رسیده‌اند یا خیر؟ گفت: من معتقد نیستم؛ یکدست سازی برچسبی است که زده می‌شود. مجلس به موقع همکاری و به موقع انتقاد و نظارت داشته است. مجلس برای نیازهای مردم با دولت همکاری می‌کند.