ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 29 مرداد 1402به 10 میلیون 203 هزار و504 تومان رسید.

جیب سهام عدالتی ها پرپول شد | ارزش سهام عدالت امروز اعلام شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 29 مرداد 1402به 10 میلیون 203 هزار و504 تومان رسید.

امروز یکشنبه (29 مرداد 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 9 میلیون151 هزار و942 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 3339 واحد کاهش در ارتفاع 1.954.170 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 637.702 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس7252 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم6895 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس،وپاسار،میدکو،خودرو،شستا،رانفور،شپدیس صورت گرفت و شاخص های سرچشمه ، فجهان،خاور،وسپهر،ساوه،بخش و بپاس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1177

1168

شگویا 1463 49

شاوان 1792 5

دانا 362 45

بنیرو  346 3

رمپنا 1199 143

اخابر 877 244

کگل 601 107

حکشتی‌ 1240 80

فولاد 505 2520

فولاژ 1504 48

فخوز 307 116

ساراب 3288 9

ورنا 676 3

حپترو 4696 1

کچاد 579 237

وپست 895 16

مارون 17220 49

شپنا  686 416

شتران 395 2600

شبندر 938 930

بسویچ 449 9

وبملت 442 305

وبصادر 194 1427

خاور 365 420

وتجارت  198 1822

فایرا 791 32

شراز 1277 4

جم 4326 42

فملی 668 1840

سدشت 4202 8

بفجر 1817 38

وتوصا 148 12

 شبریز 1100 41

خساپا 221 36

لکما 195 22

بترانس 253 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (29 مرداد 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و203 هزار و 504 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1177 2292

شگویا 1463 47

شاوان 1792 4

دانا 362 16

بنیرو  346 3

رمپنا 1199 137

اخابر 877 239

کگل 601 104

حکشتی‌ 1240 78

فولاد 505 2520

فولاژ 1504 73

فخوز 307 296

ساراب 3288 3

ورنا 676 3

حپترو 4696 1

کچاد 579 181

وپست 895 16

مارون 17220 47

شپنا  686 1008

شتران 395 2090

شبندر 938 912

بسویچ 449 9

وبملت 442 299

وبصادر 194 1400

خودرو 250 47

وتجارت  198 1788

 فایرا 791 31

شراز 1277 4

جم 4326 41

فملی 668 1473

سدشت 4202 8

بفجر

1817

38

وتوصا 148 12

شبریز 1100 15

خساپا 221 39

لکما 195 22

بترانس

253

3