ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 31 مرداد 1402 با کاهش 81 هزار و 189 تومان به 10 میلیون142 هزار و202 تومان رسید.

سهام عدالتی ها حسابشان را چک کنند | واریزی جدید به حساب سهام عدالتی ها از امشب
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 31 مرداد 1402 با کاهش 81 هزار و 189 تومان به 10 میلیون142 هزار و202 تومان رسید.

امروز سه شنبه (31 مرداد 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 9 میلیون82 هزار و975 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 18215 واحد کاهش در ارتفاع 1.938.224 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 663.221 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس3269 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم6838 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،خودرو،فارس،شستا،فملی،حکشتی و وبملت صورت گرفت و شاخص های خاور،آریا،صبا،بپاس،غصینو،هرمز و فجهان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1170

1168

شگویا 1440 49

شاوان 1783 5

دانا 371 45

بنیرو  325 3

رمپنا 1199 143

اخابر 852 244

کگل 599 107

حکشتی‌ 1212 80

فولاد 500 2520

فولاژ 1499 48

فخوز 307 116

ساراب 3281 9

ورنا 636 3

حپترو 4704 1

کچاد 578 237

وپست 891 16

مارون 17165 49

شپنا  687 416

شتران 390 2600

شبندر 936 930

بسویچ 428 9

وبملت 439 305

وبصادر 194 1427

خاور 339 420

وتجارت  198 1822

فایرا 790 32

شراز 1268 4

جم 4326 42

فملی 664 1840

سدشت 4173 8

بفجر 1803 38

وتوصا 148 12

 شبریز 1088 41

خساپا 215 36

لکما 195 22

بترانس 242 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (31 مرداد 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و142 هزار و 202 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1170 2292

شگویا 1440 47

شاوان 1783 4

دانا 371 16

بنیرو  325 3

رمپنا 1199 137

اخابر 852 239

کگل 599 104

حکشتی‌ 1212 78

فولاد 500 2520

فولاژ 1499 73

فخوز 307 296

ساراب 3281 3

ورنا 636 3

حپترو 4704 1

کچاد 578 181

وپست 891 16

مارون 17165 47

شپنا  687 1008

شتران 390 2090

شبندر 936 912

بسویچ 428 9

وبملت 439 299

وبصادر 194 1400

خودرو 242 47

وتجارت  198 1788

 فایرا 790 31

شراز 1268 4

جم 4326 41

فملی 664 1473

سدشت 4173 8

بفجر

1803

38

وتوصا 148 12

شبریز 1088 15

خساپا 215 39

لکما 195 22

بترانس

242

3