باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت: طرف آمریکایی می‌گفت من پول ها را به شما نخواهم داد تا زمانی که زندانی های مد نظر آزاد شوند. آمریکایی ها پول های ما را گروگان خواسته ای دیگر کرده بودند

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت: طرف آمریکایی می‌گفت من پول ها را به شما نخواهم داد تا زمانی که زندانی های مد نظر آزاد شوند. آمریکایی ها پول های ما را گروگان خواسته ای دیگر کرده بودند. به آمریکایی ها گفتیم زندانی را در مقابل زندانی مبادله می‌کنیم نه پول! وی در ادامه گفت: وقتی بحران اوکراین به وجود آمد طرف مقابل از نهایی سازی توافق اجتناب کرد. از اسفند ۱۴۰۰ که مذاکرات متوقف شد ما موضوع را پیگیری کردیم و رها نکردیم.