ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 5 شهریور 1402 با افزایش 377 هزار و 622 تومان به 10 میلیون824 هزار و514 تومان رسید.

جیب سهام عدالتی ها پرپول شد | ارزش سهام عدالت امروز 5 شهریور 1402
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 5 شهریور 1402 با افزایش 377 هزار و 622 تومان به 10 میلیون824 هزار و514 تومان رسید.

امروز یکشنبه (5 شهریور 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون110 هزار و958 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 58390 واحد افزایش در ارتفاع 2.051.487 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 700.449 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس9784 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7237 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،شپنا،شستا،فارس،وغدیر و شبندر صورت گرفت و شاخص های آریا،وسپهر،صبا،خاور،هرمز،زاگرس و شگویا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1177

1168

شگویا 1538 49

شاوان 1975 5

دانا 407 45

بنیرو  372 3

رمپنا 1343 143

اخابر 958 244

کگل 615 107

حکشتی‌ 1369 80

فولاد 550 2520

فولاژ 1511 48

فخوز 335 116

ساراب 3287 9

ورنا 733 3

حپترو 4777 1

کچاد 591 237

وپست 955 16

مارون 17110 49

شپنا  793 416

شتران 434 2600

شبندر 1070 930

بسویچ 430 9

وبملت 467 305

وبصادر 194 1427

خاور 383 420

وتجارت  221 1822

فایرا 778 32

شراز 1307 4

جم 4371 42

فملی 724 1840

سدشت 4131 8

بفجر 1805 38

وتوصا 148 12

 شبریز 1226 41

خساپا 243 36

لکما 192 22

بترانس 269 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (5 شهریور 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و824 هزار و 514 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1177 2292

شگویا 1538 47

شاوان 1975 4

دانا 407 16

بنیرو  372 3

رمپنا 1343 137

اخابر 958 239

کگل 615 104

حکشتی‌ 1369 78

فولاد 550 2520

فولاژ 1511 73

فخوز 335 296

ساراب 3287 3

ورنا 733 3

حپترو 4777 1

کچاد 591 181

وپست 955 16

مارون 17110 47

شپنا  793 1008

شتران 434 2090

شبندر 1070 912

بسویچ 430 9

وبملت 467 299

وبصادر 194 1400

خودرو 272 47

وتجارت  221 1788

 فایرا 778 31

شراز 1307 4

جم 4371 41

فملی 724 1473

سدشت 4131 8

بفجر

1805

38

وتوصا 148 12

شبریز 1226 15

خساپا 243 39

لکما 192 22

بترانس

269

3