وزیر کشور گفت: کشور دارد خیلی رشد می‌کند و سرعت ما خوب است. عضویت ایران در بریکس که حوزه مهمی است نشان داد که کشورها احساس می‌کنند ایران کشور قدرتمندی است و با او معامله می‌کنند.

وحیدی: عضویت ایران در بریکس، قدرت کشور را نشان داد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

وزیر کشور گفت: کشور دارد خیلی رشد می‌کند و سرعت ما خوب است. عضویت ایران در بریکس که حوزه مهمی است نشان داد که کشورها احساس می‌کنند ایران کشور قدرتمندی است و با او معامله می‌کنند.

دکتراحمد وحیدی، شامگاه ششم شهریورماه در جلسه شورای اداری استان کرمان با گرامیداشت یاد و خاطر شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: شهید سلیمانی راه اربعین را برای ما باز کرد و اگر مجاهدت‌های این مرد بزرگ نبود و داعش را از این خاک (عراق) بیرون نکرده بود، امروز این راه باز نبود.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر افزود: این دو شهید بزرگوار الگوهای تمام عیار اخلاص، صداقت، کار برای مردم، عدالت پروری و آرمان‌خواهی بودند و این ویژگی‌ها از این دو شهید دو الگوی برجسته ساخت که با وجود مدت کم مسئولیت، به عنوان یک جریان جاری و جاوید در بین ملت ما باقی مانده‌اند که مدیران ما باید از این شهیدان الگو بگیرند.