محمد مرندی درباره اتفاقات اخیر در قفقاز توئیت زد.

توئیت مرندی درباره اتفاقات اخیر در قفقاز؛ راه‌های ایران به ایروان مسدود نخواهد شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

محمد مرندی درباره اتفاقات اخیر در قفقاز توئیت زد.

محمد مرندی نوشت: ایران هیچ گونه تلاشی برای تضعیف حاکمیت ارمنستان را تحمل نخواهد کرد. راه‌های ایران به ایروان مسدود نخواهد شد.