ظهر دیروز سفیر عربستان سعودی در ایران با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وی کرد.