ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 20 شهریور 1402 با کاهش 36 هزار و 341 تومان به 11 میلیون 208 هزار و491 تومان رسید.

سهام عدالتی ها حسابشان را چک کنند | واریز 10 میلیونی به حساب این سهام داران
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 20 شهریور 1402 با کاهش 36 هزار و 341 تومان به 11 میلیون 208 هزار و491 تومان رسید.

امروز دوشنبه (20 شهریور 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به10 میلیون110 هزار و337 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 9779 واحد کاهش در ارتفاع 2.122.651 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 715.441 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس4369 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7457 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی،خبهمن،فولاد،خودرو،وبملت،وغدیر،تاصیکو صورت گرفت و شاخص های وسپهر،کگهر،زاگرس،کوثر،خاور،گلدیرا،بگیلان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1189

1168

شگویا 1450 49

شاوان 2345 5

دانا 388 45

بنیرو  434 3

رمپنا 1308 143

اخابر 1007 244

کگل 630 107

حکشتی‌ 1326 80

فولاد 555 2520

فولاژ 1523 48

فخوز 341 116

ساراب 3315 9

ورنا 716 3

حپترو 4771 1

کچاد 593 237

وپست 1053 16

مارون 17195 49

شپنا  845 416

شتران 461 2600

شبندر 1144 930

بسویچ 434 9

وبملت 468 305

وبصادر 224 1427

خاور 353 420

وتجارت  257 1822

فایرا 795 32

شراز 1507 4

جم 4657 42

فملی 737 1840

سدشت 5612 8

بفجر 1906 38

وتوصا 126 12

 شبریز 1299 41

خساپا 245 36

لکما 188 22

بترانس 269 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (20 شهریور 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و208 هزار و 491 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1189 2292

شگویا 1450 47

شاوان 2345 4

دانا 388 16

بنیرو  434 3

رمپنا 1308 137

اخابر 1007 239

کگل 630 104

حکشتی‌ 1326 78

فولاد 555 2520

فولاژ 1523 73

فخوز 341 296

ساراب 3315 3

ورنا 716 3

حپترو 4771 1

کچاد 593 181

وپست 1053 16

مارون 17195 47

شپنا  845 1008

شتران 461 2090

شبندر 1144 912

بسویچ 434 9

وبملت 468 299

وبصادر 224 1400

خودرو 297 47

وتجارت  257 1788

 فایرا 795 31

شراز 1507 4

جم 4657 41

فملی 737 1473

سدشت 5612 8

بفجر

1906

38

وتوصا 126 12

شبریز 1299 15

خساپا 245 39

لکما 188 22

بترانس

269

3