ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 26 شهریور 1402 با افزایش 70 هزار و 696 تومان به 11 میلیون 312 هزار و686 تومان رسید.

جیب سهام عدالتی ها پرپول شد | ارزش سهام عدالت امروز 26 شهریور 1402
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 26 شهریور 1402 با افزایش 70 هزار و 696 تومان به 11 میلیون 312 هزار و686 تومان رسید.

امروز یکشنبه (26 شهریور 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به10 میلیون299 هزار و14 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 8988 واحد افزایش در ارتفاع 2.135.792 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 723.761 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس6914 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7498 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شپنا،شتران،فارس،شبندر،شستا،اخابر،پارسان صورت گرفت و شاخص های شگویا،شاوان،فرابورس،دی،آریا،هرمز،کرمان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1175

1168

شگویا 1479 49

شاوان 2450 5

دانا 388 45

بنیرو  443 3

رمپنا 1299 143

اخابر 1040 244

کگل 629 107

حکشتی‌ 1305 80

فولاد 557 2520

فولاژ 1520 48

فخوز 340 116

ساراب 3324 9

ورنا 730 3

حپترو 4747 1

کچاد 591 237

وپست 1068 16

مارون 17165 49

شپنا  889 416

شتران 473 2600

شبندر 1193 930

بسویچ 432 9

وبملت 466 305

وبصادر 225 1427

خاور 357 420

وتجارت  260 1822

فایرا 796 32

شراز 1537 4

جم 4621 42

فملی 740 1840

سدشت 5863 8

بفجر 1910 38

وتوصا 123 12

 شبریز 1327 41

خساپا 252 36

لکما 188 22

بترانس 274 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (26 شهریور 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و312 هزار و 686 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1175 2292

شگویا 1479 47

شاوان 2450 4

دانا 388 16

بنیرو  443 3

رمپنا 1299 137

اخابر 1040 239

کگل 629 104

حکشتی‌ 1305 78

فولاد 557 2520

فولاژ 1520 73

فخوز 340 296

ساراب 3324 3

ورنا 730 3

حپترو 4747 1

کچاد 591 181

وپست 1068 16

مارون 17165 47

شپنا  889 1008

شتران 473 2090

شبندر 1193 912

بسویچ 432 9

وبملت 466 299

وبصادر 225 1400

خودرو 304 47

وتجارت  260 1788

 فایرا 796 31

شراز 1537 4

جم 4621 41

فملی 740 1473

سدشت 5863 8

بفجر

1910

38

وتوصا 123 12

شبریز 1327 15

خساپا 252 39

لکما 188 22

بترانس

274

 

3