ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 27 شهریور 1402 به 11 میلیون 300 هزار و368 تومان رسید.

سهام عدالتی ها حسابشان را چک کنند | ارزش سهام عدالت امروز مشخص شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 27 شهریور 1402 به 11 میلیون 300 هزار و368 تومان رسید.

امروز دوشنبه (27 شهریور 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به10 میلیون193 هزار و562 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 2296 واحد کاهش در ارتفاع 2.133.484 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 723.983 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس6261 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7492 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای وبملت،شتران،پارس،شپنا،جم،شستا،پارسان صورت گرفت و شاخص های صبا،آریا،وسپهر،فرابورس،سرچشمه،شگویا و خاور بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1175

1168

شگویا 1491 49

شاوان 2435 5

دانا 392 45

بنیرو  440 3

رمپنا 1291 143

اخابر 1039 244

کگل 628 107

حکشتی‌ 1308 80

فولاد 557 2520

فولاژ 1519 48

فخوز 340 116

ساراب 3326 9

ورنا 718 3

حپترو 4700 1

کچاد 591 237

وپست 1075 16

مارون 17160 49

شپنا  885 416

شتران 469 2600

شبندر 1196 930

بسویچ 431 9

وبملت 461 305

وبصادر 227 1427

خاور 354 420

وتجارت  260 1822

فایرا 796 32

شراز 1538 4

جم 4572 42

فملی 739 1840

سدشت 5835 8

بفجر 1909 38

وتوصا 123 12

 شبریز 1328 41

خساپا 250 36

لکما 188 22

بترانس 291 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (27 شهریور 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و300 هزار و368 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1175 2292

شگویا 1491 47

شاوان 2435 4

دانا 392 16

بنیرو  440 3

رمپنا 1291 137

اخابر 1039 239

کگل 628 104

حکشتی‌ 1308 78

فولاد 557 2520

فولاژ 1519 73

فخوز 340 296

ساراب 3326 3

ورنا 718 3

حپترو 4700 1

کچاد 591 181

وپست 1075 16

مارون 17160 47

شپنا  885 1008

شتران 469 2090

شبندر 1196 912

بسویچ 431 9

وبملت 461 299

وبصادر 227 1400

خودرو 303 47

وتجارت  260 1788

 فایرا 796 31

شراز 1538 4

جم 4572 41

فملی 739 1473

سدشت 5835 8

بفجر

1909

38

وتوصا 123 12

شبریز 1328 15

خساپا 250 39

لکما 188 22

بترانس

291

3