ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 4 مهر 1402 با کاهش 171 هزار و 748 تومان به 11 میلیون 60 هزار و835 تومان رسید.

سهام عدالتی ها حسابشان را چک کنند | ارزش سهام عدالت امروز اعلام شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 4 مهر 1402 با کاهش 171 هزار و 748 تومان به 11 میلیون 60 هزار و835 تومان رسید.

امروز سه شنبه (4 مهر 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به9 میلیون979 هزار و312 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 3132 واحد کاهش در ارتفاع 2.097.902 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 717.428 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس4472 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7367 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،کگل،رمپنا،خودرو،خزامیا،کچاد صورت گرفت و شاخص های خاور،آریا،وسپهر،زاگرس،بپاس،انتخاب و پخش بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1169

1168

شگویا 1449 49

شاوان 2325 5

دانا 381 45

بنیرو  390 3

رمپنا 1274 143

اخابر 993 244

کگل 605 107

حکشتی‌ 1349 80

فولاد 552 2520

فولاژ 1515 48

فخوز 333 116

ساراب 3322 9

ورنا 733 3

حپترو 4520 1

کچاد 577 237

وپست 1055 16

مارون 17085 49

شپنا  839 416

شتران 445 2600

شبندر 1151 930

بسویچ 430 9

وبملت 450 305

وبصادر 218 1427

خاور 367 420

وتجارت  255 1822

فایرا 796 32

شراز 1507 4

جم 4520 42

فملی 723 1840

سدشت 6055 8

بفجر 1904 38

وتوصا 119 12

 شبریز 1295 41

خساپا 243 36

لکما 185 22

بترانس 282 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (4 مهر 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و60 هزار و835 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1169 2292

شگویا 1449 47

شاوان 2325 4

دانا 381 16

بنیرو  390 3

رمپنا 1274 137

اخابر 993 239

کگل 605 104

حکشتی‌ 1349 78

فولاد 552 2520

فولاژ 1515 73

فخوز 333 296

ساراب 3322 3

ورنا 733 3

حپترو 4520 1

کچاد 577 181

وپست 1055 16

مارون 17085 47

شپنا  839 1008

شتران 445 2090

شبندر 1151 912

بسویچ 430 9

وبملت 450 299

وبصادر 218 1400

خودرو 288 47

وتجارت  255 1788

 فایرا 796 31

شراز 1507 4

جم 4520 41

فملی 723 1473

سدشت 6055 8

بفجر

1904

38

وتوصا 119 12

شبریز 1295 15

خساپا 243 39

لکما 185 22

بترانس

282

3