وزیر دولت اصلاحات در توئیتی نوشت: دستور العمل ایران-نال رژیم چنج درایران است.

افشاگری مهاجرانی هنگام برگشت از نماز جمعه در لندن
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

وزیر دولت اصلاحات در توئیتی نوشت: دستور العمل ایران-نال رژیم چنج درایران است.

مهاجرانی، وزیر فرهنگ دولت اصلاحات در توییتی نوشت: از نماز جمعه مى آمدم. در ایستگاه هلند دیدم آقاى سید جمال موسوى که از جمله مجریان تواناى BBC فارسى ست روبروى من است. سلامى و علیکى. و ماجراى عکس یواشکى!گفت ایران-نال که تاسیس شد از منهم براى همکارى دعوت کردند. به من گفتند: دستور العمل ایران-نال رژیم چنج درایران است، گفتم: من نیستم

8124ddc5-545f-4ec2-9e53-26e236ceea3a