ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 15 مهر 1402 با کاهش 177 هزار و 488 تومان به 10 میلیون652 هزار و553 تومان رسید.

سهام عدالتی ها حسابشان را چک کنند | واریزی جدید برای سهام عدالتی ها از امشب
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 15 مهر 1402 با کاهش 177 هزار و 488 تومان به 10 میلیون652 هزار و553 تومان رسید.

امروز شنبه (15 مهر 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 9 میلیون580 هزار و232تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با16861 واحد کاهش در ارتفاع 2.052.887 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 709.270 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس5074 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7195 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شپنا،شبندر،شتران،اخابر،فارس،خودرو و وتجارت صورت گرفت و شاخص های آریا،وسپهر،خاور،هرمز،دی،شاوان و شگویا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1162

1168

شگویا 1408 49

شاوان 2095 5

دانا 429 45

بنیرو  390 3

رمپنا 1246 143

اخابر 909 244

کگل 587 107

حکشتی‌ 1133 80

فولاد 529 2520

فولاژ 1499 48

فخوز 324 116

ساراب 3306 9

ورنا 685 3

حپترو 5029 1

کچاد 567 237

وپست 1038 16

مارون 16975 49

شپنا  780 416

شتران 418 2600

شبندر 1055 930

بسویچ 427 9

وبملت 447 305

وبصادر 208 1427

خاور 342 420

وتجارت  245 1822

فایرا 788 32

شراز 1448 4

جم 4482 42

فملی 699 1840

سدشت 5661 8

بفجر 1903 38

وتوصا 119 12

 شبریز 1224 41

خساپا 236 36

لکما 183 22

بترانس 278 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (15 مهر 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و652 هزار و553 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1162 2292

شگویا 1408 47

شاوان 2095 4

دانا 429 16

بنیرو  390 3

رمپنا 1246 137

اخابر 909 239

کگل 587 104

حکشتی‌ 1133 78

فولاد 529 2520

فولاژ 1499 73

فخوز 324 296

ساراب 3306 3

ورنا 685 3

حپترو 5029 1

کچاد 567 181

وپست 1038 16

مارون 16975 47

شپنا  780 1008

شتران 418 2090

شبندر 1055 912

بسویچ 427 9

وبملت 447 299

وبصادر 208 1400

خودرو 276 47

وتجارت  245 1788

 فایرا 788 31

شراز 1448 4

جم 4482 41

فملی 699 1473

سدشت 5661 8

بفجر

1903

38

وتوصا 119 12

شبریز 1224 15

خساپا 236 39

لکما 183 22

بترانس

278

3