مدیرکل صلح و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: آمریکا باید علاوه بر عدم مخالفت با تقویت کنوانسیون سلاحهای بیولوژیک و پس گرفتن تحفظ نسبت به پروتکل ۱۹۲۵ ژنو، نسبت بههرگونه داشتن برنامه سلاح‌های بیولوژیک پاسخگو باشد.

دیپلمات ایرانی: آمریکا نسبت به داشتن برنامه سلاح‌های بیولوژیک پاسخگو باشد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مدیرکل صلح و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: آمریکا باید علاوه بر عدم مخالفت با تقویت کنوانسیون سلاحهای بیولوژیک و پس گرفتن تحفظ نسبت به پروتکل ۱۹۲۵ ژنو، نسبت بههرگونه داشتن برنامه سلاح‌های بیولوژیک پاسخگو باشد.

«اسدلله اشراق جهرمی» مدیرکل صلح و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه روز چهارشنبه به وقت محلی با سخنرانی در کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی مجمع عمومی سازمان ملل به تبیین مواضع کشورمان درباره سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک پرداخت.

این مقام وزارت خارجه ایران، با رد هرگونه کاربرد سلاح شیمیایی و بیولوژیک و لزوم پاسخگویی در مقابل چنین اقدام غیرانسانی، تاکید کرد که با خاتمه انهدام سلاحهای شیمیایی اظهار شده، سازمان منع سلاحهای شیمیایی باید توان نظارت بر انهدام سلاح شیمیایی را حفظ کند چون خطر تروریسم و همچنین خطر ناشی از زرادخانه های رژیم صهیونیستی اسرائیل همچنان بر قرار است. در این شرایط، تقویت اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون سلاحهای شیمیایی اهمیت مضاعفی دارد.

مدیر کل صلح و امنیت بین المللی وزارت خارجه ایران با تاکید بر لزوم اجرای کامل، موثر و بدون تبعیض آمیز کنوانسیون های سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک تاکید کرد که امریکا باید علاوه بر عدم مخالفت با تقویت کنوانسیون سلاحهای بیولوژیک و پس گرفتن تحفظ نسبت به پروتکل ۱۹۲۵ ژنو، نسبت به هرگونه داشتن برنامه سلاحهای بیولوژیک پاسخگو باشد.

وی افزود: در این زمینه، ایران مخصوصا با رویکرد محدود کننده امریکا در رابطه با سلاحهای رادیولوژیک مخالف است و تاکید دارد که هر اقدامی در این زمینه باید کل چرخه سلاحهای مزبور را در بر گرفته و تنها محدود به یک حوزه نباشد.

مدیرکل صلح و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه با ابراز تاسف از شکست دو کنفرانس اخیر بازنگری کنوانسیون سلاحهای شیمیایی و فقدان بخش محتوایی در کنفرانس بازنگری کنوانسیون سلاحهای بیولوژیک و با تاکید بر لزوم جهانشمولی این دو کنوانسیون از جامعه جهانی خواست تا رژیم اسرائیل را با عضویت و اجرای تعهدات هر دو کنوانسیون پاسخگو کند.