اهمیت فلسطین در جهان اسلام و مبارزه تا آزادسازی سرزمین‌های اشغالی، یکی از موضوعات کلیدی بیانات رهبر انقلاب در سخنرانی‌هایشان بوده است.

بیانات رهبر انقلاب درباره اهمیت فلسطین در جهان اسلام
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

اهمیت فلسطین در جهان اسلام و مبارزه تا آزادسازی سرزمین‌های اشغالی، یکی از موضوعات کلیدی بیانات رهبر انقلاب در سخنرانی‌هایشان بوده است.

مساله‌ی فلسطین و مبارزه برای آزادسازی آن از شرِ رژیم غاصب صهیونیستی یکی از موضوعات کلیدی و پرتکرار در بیانات رهبر انقلاب اسلامی و از مهم‌ترین دستورکارهای نظام اسلامی است.