قوه قضاییه اعلام کرد: در پی انتشار مطلبی از سوی پایگاه اینترنتی یکی از روزنامه ها در رابطه با نظرسنجی در موضوع یکی از آسیب‌های اجتماعی در کشور، مدیر مسئول این رسانه برای ارائه اسناد و مدارک و توضیحات در مورد سندیت و مرجع‌ نظرسنجی مربوطه احضار شد.

مدیر مسئول یک روزنامه برای ارائه اسناد و منابع یک نظرسنجی اجتماعی احضار شد.
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

قوه قضاییه اعلام کرد: در پی انتشار مطلبی از سوی پایگاه اینترنتی یکی از روزنامه ها در رابطه با نظرسنجی در موضوع  یکی از آسیب‌های اجتماعی در کشور، مدیر مسئول این رسانه برای ارائه اسناد و مدارک و توضیحات در مورد سندیت و مرجع‌ نظرسنجی مربوطه احضار شد.

این گزارش حاکی است در پی این احضار و پیش از حضور مدیرمسئول این روزنامه به مرجع قضایی جهت پاسخگویی در مورد اسناد نظرسنجی ادعا شده، مطلب مورد اشاره از وب‌سایت این رسانه حذف شده است.

لازم به ذکر است هیچ توصیه و دستوری از سوی مرجع قضایی در مورد حذف مطلب مورد اشاره ابلاغ نشده است و صرفا اسناد و مدارک و مرجع نظرسنجی صورت گرفته مورد سوال و دلیل احضار است.

بنابراین گزارش، علی‌رغم حذف مطلب مذکور در سایت این روزنامه، مدیرمسئول این رسانه جهت ارائه مستندات و توضیحات ملزم به حضور در مرجع قضایی است.

در صورت عدم ارائه مستندات و مدارک لازم، از سوی دادستانی تهران علیه این رسانه اعلام جرم خواهد شد.