مصطفی میرسلیم در شبکه‌های اجتماعی ایکس نوشت: یکی از مهمترین سرچشمه های ⁧فساد⁩ و زدوبند و تخلف در ⁧شهرداری⁩ تهران است.

انگشت اتهام میرسلیم به سمت شهرداری تهران با هشتگ «فساد»
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مصطفی میرسلیم در شبکه‌های اجتماعی ایکس نوشت: یکی از مهمترین سرچشمه های ⁧فساد⁩ و زدوبند و تخلف در ⁧شهرداری⁩ تهران است.

سیدمصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس در شبکه اجتماعی ایکس با هشتگ های فساد و شهرداری تهران نوشت: یکی از مهمترین سرچشمه های ⁧فساد⁩ و زدوبند و تخلف در ⁧شهرداری⁩ تهران است و امید و انتظار ما این بود و هست که با ورود مسئولان بسیجی ریشه فساد بخشکد.

5944646

منبع: خبر آنلاین