پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

روزنامه همشهری نوشته: آمارها را لابد دیده‌اید؛ بالای 80درصد مردم ایران معتقد به حجابند و پوشش خود را هر چه که هست ناشی از عمل به دین‌شان می‌دانند. حمله به این هنجار و این عقیده اجتماعی، حمله به مردم است.

مسئله اساسا اجبار به حجاب نیست؛ اجبار به بی‌حجابی است. اینکه چگونه باید از این عقیده مردم دفاع کرد، سخن بعدی است،.

جالب است جریان کشف حجاب (بخوانید بی‌حجابی اجباری) بعد از اغتشاشات سال گذشته به سردمداری رسانه‌هایی جدی شد که امروز همگی پشت سر اسرائیل هستند. مسیح علینژادشان علنا اعلام می‌کند موافق بمباران ایران است. ایران اینترنشنال‌شان همان آغاز جنگ غزه کوچ کرد به اورشلیم تا از نزدیک کمک دهد به اسرائیل. منوتوی‌شان که بانی اسرائیلی به‌دلیل جنگ پولش را نداد رفت به سمت تعطیلی.

لطفا  بعد از طوفان غزه دیگر نه اسمی از آزادی ببرید، نه زن و نه زندگی. آخرش همین است که می‌بینیم. مردم ایران مسلمانند؛ مومنند؛ حمله به عقیده‌شان، به ارزش‌هایشان، به دینشان، به هویتشان، به استقلالشان، آن هم به ظلم دوام نمی‌آورد.

طوفان الاقصی را باید قدر دانست. از جهات مختلف از جمله یادآوری این مهم که پشت پرده جریان بی‌حجابی اجباری در ایران، رژیم جلادی است که دشمن اول زن و زندگی و آزادی در عالم است.