رییس دفتر سیاسی حماس در دیدار با وزیر امور خارجه ایران گفت: در حالیکه ما بعد از ۷۵ روز همچنان شاهد حجم گسترده‌ای از حملات هوایی، دریایی و زمینی رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه هستیم اما مقاومت همچنان استوار و ثابت قدم در میدان مانده و خسارت‌های سنگینی را به این رژیم تحمیل کرده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رییس دفتر سیاسی حماس در دیدار با وزیر امور خارجه ایران گفت: در حالیکه ما بعد از ۷۵ روز همچنان شاهد حجم گسترده‌ای از حملات هوایی، دریایی و زمینی رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه هستیم اما مقاومت همچنان استوار و ثابت قدم در میدان مانده و خسارت‌های سنگینی را به این رژیم تحمیل کرده است.