در پی حادثه تروریستی کرمان، هیئت دولت فردا را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد.

فوری | اعلام عزای عمومی در سراسر کشور