در ادامه جزئیات دریافت گواهینامه را بخوانید.

اگه گواهینامه نداری بخون | سه سوته گواهینامه بگیر بدون معطلی
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ جدول نمره منفی تخلفات رانندگی را تشریح کرد و شرایط ابطال گواهینامه رانندگی به دلیل داشتن نمره منفی را اعلام کرد.

سرهنگ فیروز کشیر؛ معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ صبح امروز در برنامه زنده شهر امن اظهار کرد: پلیس راهور به برخی از تخلفات مانند تخلفات حادثه ساز علاوه بر اعمال قانون، نمره منفی هم می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه چه تخلفاتی حادثه‌ساز است، گفت: هر نوع تخلفی که پذیرش و ریسک خطر را بیشتر داشته باشد، تخلفات حادثه ساز است. که طبق قانون رسیدگی به تخلفات حدود 20 تخلف حادثه ساز وجود دارد که نمره منفی گرفتن به دلیل این تخلفات باعث می‌شود هم برای راننده و هم وسیله نقلیه منع خدمات درست می‌کند.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان کرد: به عنوان مثال حرکات نمایشی موتورسواران و خودرو‌ها مبلغ 150 هزار تومان جریمه و 8 نمره منفی برای پلاک شخصی و برای ناوگان حمل و نقل عمومی 10 نمره منفی در نظر گرفته شده است.

سرهنگ کشیر بیان کرد: به عنوان مثال دیگر باید بگویم که تجاوز بیش از 50 کیلومتر است که برخی رانندگان به اشتباه فکر می‌کنند که مثلاً اگر 55 کیلومتر در ساعت تردد کرده‌اند جریمه می‌شوند که باید بگوییم این تفکر اشتباه است و منظور قانونگذار تجاوز بیش از 50 کیلومتر بیشتر از حد مجاز بوده است یعنی اگر مثلاً در بزرگراه حکیم حداکثر سرعت مجاز 80 کیلومتر است ولی شما با سرعت 130 کیلومتر بر ساعت تردد نمایید اینجا شما بیش از 50 کیلومتر بیش از حد مجاز تردد داشته‌اید و این بند مربوط به راننده حادثه ساز می‌شود که مبلغ جریمه آن 200 هزار تومان به استناد ماده 7 و 10 نمره منفی برای خودرو‌های عمومی و نیز 15 نمره منفی بر روی گواهینامه و کد ملی راننده ثبت می‌شود.

وی گفت: مورد بعدی در جدول نمرات منفی سبقت غیر مجاز در راه دو طرفه است که مبلغ اعمال قانون آن 200 هزار تومان و 5 نمره منفی برای خودرو‌های شخصی و 10 نمره برای خودرو‌های عمومی در نظر گرفته شده است.

کشیر ادامه داد: همچنین برای تخلف حادثه ساز حرکت به طور مار پیچ 150 هزار تومان جریمه و 3 نمره منفی برای خودرو‌های شخصی و 5 نمره برای خودرو‌های عمومی در نظر گرفته شده است؛ حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها یکی از تخلفات حادثه ساز است که برابر با جدول تخلفات حادثه ساز 150 هزار تومان اعمال قانون و 5 نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 7 نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی در نظر گرفته شده است

 

وی خاطرنشان کرد: رانندگی در حالت مستی و مصرف دارو‌های روانگردان نیز 400 هزار تومان جریمه در پی دارد و جزء تخلفات حادثه ساز می‌باشد که بیشترین نرخ را در بین دیگر تخلفات شامل می‌شود که برای این نوع از تخلف 10 نمره منفی برای وسیله نقلیه شخصی و 20 نمره هم برای وسایل نقلیه عمومی در نظر گرفته شده است که این نمرات منفی نیز از دیگر ردیف‌های جریمه بیشتر است.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ: همچنین برای تخلف سرعت 30 کیلومتر بیشتر از حد مجاز نیز 200 هزار تومان جریمه و 5 نمره منفی برای خودرو‌های شخصی و 10 نمره نیز برای وسایل نقلیه عمومی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: تخلف عبور از محل ممنوع نیز 90 هزار تومان اعمال قانون و 4 نمره منفی برای خودرو‌های شخصی و 6 نمره نیز برای وسایل نقلیه عمومی در پی خواهد داشت.

سرهنگ کشیر اضافه کرد: همچنین تخلف تجاوز به چپ از محور راه نیز 75 هزار تومان جریمه و 5 نمره منفی برای خودرو‌های شخصی و 9 نمره نیز برای وسایل نقلیه عمومی در پی خواهد داشت.

جدول تخلفات حادثه ساز

نوع تخلف مبلغ جریمه(ریال) نمره منفی شخصی نمره منفی عمومی

هرگونه حرکت نمایشی 1500000 8 10

تجاوز از سرعت مجاز بیش از 50 کیلومتر 2000000 10 15

سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه 2000000 5 10

عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی 2000000 5 10

حرکت به طور مارپیچ 1500000 3 5

حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها 1500000 5 7

رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان‌گردان 4000000 10 20

تجاوز از سرعت مجاز(بیش از 30 تا 50 کیلومتر) 2000000 5 10

عبور از محل ممنوع 900000 4 6

تجاوز به چپ از محور راه 750000 5 9