امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در عیادت تسوکادا تاماکی سفیر ژاپن در ایران از نزدیک در جریان روند درمان وی قرار گرفت.

امیرعبداللهیان به عیادت سفیر ژاپن رفت
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در عیادت تسوکادا تاماکی سفیر ژاپن در ایران از نزدیک در جریان روند درمان وی قرار گرفت.

سفیر ژاپن در این دیدار از حضور و عیادت امیر عبداللهیان صمیمانه تشکر کرد و مراتب قدردانی خود را از پزشکان و کادر درمانی کشورمان ابراز داشت. 

در این دیدار با استفاده از فرصت پیش آمده مروری بر  رایزنیهای سیاسی دو کشور به عمل آمد و بر اهمیت تداوم گفتگوها و همکاریهای دو جانبه و منطقه ای تاکید شد.