سید محمد خاتمی با عدم مشارکت در انتخابات نشان داد که می‌خواهد هرچه بیشتر نزدیک به نیروهای اپوزیسیون شود.

خاتمی یک گام نزدیک‌تر به اپوزیسیون
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

گروه سیاست مثلث‌آنلاین: سید محمد خاتمی در انتخابات مجلس رأی نداد تا همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد او خود را یک قدم نزدیک‌تر به اپوزیسیون کند. او که در همه این سال‌ها با تمام فرازونشیب‌ها بر شرکت در انتخابات مقید بود حالا به صورت تمام‌عیار بازیچه دست اتحاد ملتی‌ها قرار گرفته است و حتی از اصول پیشین خود نیز عدول کرده است.

حالا خاتمی نه راه پس دارد و نه راه پیش. او خود را در موقعیتی قرار داد که در عمل همان مسیر دشمنان نظام را می‌رود و دیگر نمی‌تواند ادعا کند که هنوز به مبانی نظام پایبند است.

رأی‌ندادن خاتمی یک وجه دیگر هم دارد؛ آنکه انشعاب اصلاح‌طلبان را کامل می‌کند. به این معنی که بعد از این اصلاح‌طلبان مشارکت‌طلب و کسانی که باور به کار سیاسی قاعده‌مند و درون نظامی دارند، نمی‌توانند همچنان بر لیدری خاتمی بر جریان اصلاحات تأکید کنند. صریح بگوییم که حسین مرعشی و حزب کارگزاران سازندگی یا حزب ندای ایرانیان و حزب اعتماد ملی اگر می‌‌گویند تخت لیدری خاتمی فعالیت می‌کنند دیگر نمی‌توانند ادعا کنند که می‌خواهند در قالب مشارکت قانونی در عرصه سیاسی تأثیرگذار باشند. با این وصف کاملا روشن است که اصلاح‌طلبان میانه‌رو باید و الزاما خط خود را صریحا از خاتمی و حزب اتحاد ملت جدا کنند که در غیر این صورت در دایره همان‌ها فرض خواهند شد.

جبهه اصلاحات هم باید دچار دگردیسی شود زیرا اکنون از نظر عددی این تشکیلات در دست طیف اپوزیسیون است و اگر قرار است این تشکیلات به عنوان بنیان کار سیاسی اصلاح‌طلبان در پهنه سیاسی کشور فعالیت کند، طبیعتا نمی‌تواند توسط اپوزیسیون‌های داخلی پیش برود.

حالا اصلاحات در بزنگاه تغییر است؛ تغییری که باید با تغییر لیدرش هم همراه شود زیرا سید محمد خاتمی در انتخابات مجلس دوازدهم دقیقا همان کاری را کرد که اپوزیسیون داخل و خارج از کشور انجام داد.