امروز دوشنبه (14 اسفند 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون 612 هزار و11 تومان رسید.

واریزی جدید دولت به حساب سهام عدالتی ها | سورپرایز دولت برای سهام عدالتی ها
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 14 اسفند 1402 به 9 میلیون 600 هزار و 495 تومان رسید.

امروز دوشنبه (14 اسفند 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون 612 هزار و11 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با6914 واحد کاهش در ارتفاع 2.140.174 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 735.791 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس7251 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 7424 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد، وبملت،خودرو،مبین،فملی،شستا و اخابر صورت گرفت و شاخص های آریان ،زاگرس،سامان،وسپهر،غصینو،مادیرا،فصبا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1131

1168

شگویا 1734 49

شاوان 1816 5

دانا 317 45

بنیرو  258 3

رمپنا 1244 143

اخابر 1054 244

کگل 510 107

حکشتی‌ 1239 80

فولاد 482 2520

فولاژ 1573 48

فخوز 394 116

ساراب 3719 9

ورنا 778 3

حپترو 6676 1

کچاد 519 237

وپست 816 16

مارون 15570 49

شپنا  533 416

شتران 308 2600

شبندر 1057 930

بسویچ 523 9

وبملت 227 305

وبصادر 176 1427

خاور 381 420

وتجارت  135 1822

فایرا 567 32

شراز 1245 4

جم 4825 42

فملی 598 1840

سدشت 14066 8

بفجر 1988 38

وتوصا 106 12

 شبریز 1251 41

خساپا 254 36

لکما 114 22

بترانس 280 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (14 اسفند 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و600 هزار و495 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1131 2292

شگویا 1734 47

شاوان 1816 4

دانا 317 16

بنیرو  258 3

رمپنا 1244 137

اخابر 1054 239

کگل 510 104

حکشتی‌ 1239 78

فولاد 482 2520

فولاژ 1573 73

فخوز 394 296

ساراب 3719 3

ورنا 778 3

حپترو 6676 1

کچاد 519 181

وپست 816 16

مارون 15570 47

شپنا  533 1008

شتران 308 2090

شبندر 1057 912

بسویچ 523 9

وبملت 227 299

وبصادر 176 1400

خودرو 283 47

وتجارت  135 1788

 فایرا 567 31

شراز 1245 4

جم 4825 41

فملی 598 1473

سدشت 14066 8

بفجر

1988

38

وتوصا 106 12

شبریز 1251 15

خساپا 254 39

لکما 114 22

بترانس

280

3