رییس‌جمهور سابق آمریکا گفت: اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز نشوم حمام خون به راه خواهد افتاد و مطمئن نیستم که دیگر انتخابات دیگری در آمریکا برگزار شود. پیروزی سریع و آسانی را در انتخابات ریاست‌جمهوری محقق خواهیم کرد.

تهدید ترامپ: پیروز نشوم، حمام خون به راه خواهد افتاد!
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رییس‌جمهور سابق آمریکا گفت: اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز نشوم حمام خون به راه خواهد افتاد و مطمئن نیستم که دیگر انتخابات دیگری در آمریکا برگزار شود. پیروزی سریع و آسانی را در انتخابات ریاست‌جمهوری محقق خواهیم کرد.