رهبر انقلاب: شهیدان زاهدی، رحیمی و دیگر همراهانشان عاشق شهادت بودند، اینها چیزی از دست ندادند خوشا به حالشان؛ ما داغدار شدیم اما آنها کامیاب شدند.

بغض رهبر انقلاب هنگام صحبت دربارهٔ شهدای قدس
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رهبر انقلاب: شهیدان زاهدی، رحیمی و دیگر همراهانشان عاشق شهادت بودند، اینها چیزی از دست ندادند خوشا به حالشان؛ ما داغدار شدیم اما آنها کامیاب شدند.