رئیس جمهور گفت: سطح روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور قابل قبول نیست؛ لذا تصمیم گرفتیم که سطح روابط تجاری و اقتصادی دو کشور در گام اول به ۱۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.

رئیسی: روابط تجاری و اقتصادی ایران و پاکستان به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رئیس جمهور گفت: سطح روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور قابل قبول نیست؛ لذا تصمیم گرفتیم که سطح روابط تجاری و اقتصادی دو کشور در گام اول به ۱۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند. مرز بین دو کشور یک فرصت است که می‌تواند برای رفاه دو ملت مورد استفاده قرار بگیرد؛ مرز جلوه‌ای از همکاری‌های مرزی بین دو کشور است.