رئیس‌جمهور در آئین گشایش نمایشگاه توانمندی صادراتی ایران با بیان اینکه زمانی که دشمن بیشترین فشار را برای عدم دستیابی ما به دانش خاصی اعمال می‌کند، بیشترین موفقیت را در آن حوزه کسب می‌کنیم، گفت:

تاکید دوباره رئیس جمهور؛ دستیابی به سلاح هسته‌ای در دکترین جمهوری اسلامی نیست
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رئیس‌جمهور در آئین گشایش نمایشگاه توانمندی صادراتی ایران با بیان اینکه زمانی که دشمن بیشترین فشار را برای عدم دستیابی ما به دانش خاصی اعمال می‌کند، بیشترین موفقیت را در آن حوزه کسب می‌کنیم، گفت: دستیابی به سلاح هسته‌ای در دکترین جمهوری اسلامی نیست اما استفاده از صنعت هسته‌ای در کشاورزی، صنعت، نفت و پتروشیمی در دستور کار ما قرار دارد.