تصویری از لحظه ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی برای رأی دادن در مرحله دوم انتخابات مجلس منتشر شد.

عکسی از ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی برای رأی دادن در انتخابات مجلس
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

تصویری از لحظه ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی برای رأی دادن در مرحله دوم انتخابات مجلس منتشر شد.

رهبر انقلاب در حسینیه امام خمینی(ره) جهت انجام فرایند رای گیری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ابتدایی ترین ساعت شروع رای گیری حضور یافتند.

896788