سخنگوی دولت لحظاتی قبل در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: با توجه به مختصات محل حادثه و شرایط جوی، تا این لحظه هیچ خبر جدیدی وجود ندارد. در این لحظه ها صبر و دعا و اعتماد به گروه های امدادی راهگاست.

فوری | آخرین پیام سخنگوی دولت درباره سانحه بالگرد رئیسی
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سخنگوی دولت لحظاتی قبل در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: با توجه به مختصات محل حادثه و شرایط جوی، تا این لحظه هیچ خبر جدیدی وجود ندارد. در این لحظه ها صبر و دعا و اعتماد به گروه های امدادی راهگاست.

علی بهادری جهرمی دقایقی قبل در سومین توئیت خود بعد از وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیس جمهور در نزدیکی ورزقان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شرایط سخت و پیچیده ای را تجربه می کنیم؛ این حق مردم و رسانه ها است که در جریان آخرین اخبار حادثه بالگرد رئیس جمهور قرار بگیرند اما با توجه به مختصات محل حادثه و شرایط جوی، تا این لحظه هیچ خبر جدیدی وجود ندارد. در این لحظه ها صبر و دعا و اعتماد به گروه های امدادی راهگاست.»

qrVDUNAIWVIw