با توجه به سانحه امروز بالگرد برای سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور این سوال مطرح می شود که اگر اتفاق ناگواری برای شخص دوم کشور بیافتد قانون اساسی چه پیش بینی ای برای جانشین او دارد؟

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

با توجه به سانحه امروز بالگرد برای سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور این سوال مطرح می شود که اگر اتفاق ناگواری برای شخص دوم کشور بیافتد قانون اساسی چه پیش بینی ای برای جانشین او دارد؟

اصل۱۳۱: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور… معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات وی را عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه‌قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود.

photo_2024-05-19_17-40-46