معاون رئیسی با انتشار توئیتی از شهادت رئیس دولت سیزدهم خبر داد.

توئیت معاون رئیسی با هشتک «سیدالهشدای خدمت»
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

معاون رئیسی با انتشار توئیتی از شهادت رئیس دولت سیزدهم خبر داد.

محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس با هشتگ «سیدالشهدای_خدمت» نوشت:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ...

توئیت معاون رئیسی با هشتک «سیدالهشدای خدمت»

6034232