فرزندان شهید سردار سلیمانی در مراسم تشییع پیکر شهدای خدمت حاضر شدند.

عکسی از دختر و پسر سردار سلیمانی در مسیر رسیدن به مراسم تشییع پیکر رئیسی