نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن سه کشتی در اقیانوس هند و دریای سرخ خبر دادند.

هدف قرار گرفتن سه کشتی در اقیانوس هند و دریای سرخ
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن سه کشتی در اقیانوس هند و دریای سرخ خبر دادند.

سه کشتی در اقیانوس هند و دریای سرخ در عملیات نیروهای مسلح یمن هدف قرار گرفت.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: در سه عملیات مشترک، سه کشتی را در اقیانوس هند و دریای سرخ هدف قرار دادیم.