تصمیم گیری درباره تعطیلی شنبه‌ها به بعد از انتخابات موکول شد.

فوری | خبر مهم دولت از تصمیم‌گیری درباره تعطیلی شنبه‌ها+ فیلم