احمدی بیغش برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

یک احمدی نژادی کاندیدای ریاست جمهوری شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

احمدی بیغش برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

محمود احمدی بیغش، نماینده ادوار مجلس با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور، در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

او از چهره های حامی محمود احمدی نژاد است.