نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بحث و بررسی پیرامون تشکیل کمیسیون‌های تخصصی جلسه غیر علنی تشکیل دادند.

قالیباف نحوه عضویت نمایندگان در کمیسیون های تخصصی را در این جلسه توضیح داد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بحث و بررسی پیرامون تشکیل کمیسیون‌های تخصصی جلسه غیر علنی تشکیل دادند.

جلسه غیرعلنی مجلس که به ریاست محمد باقر قالیباف تشکیل شده است، درباره نحوه عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس است.

روز گذشته نیز پروسه ثبت فرم های امتیازبندی و خوداظهاری و ارائه مدارک نمایندگان برای ثبت در سامانه معاونت قوانین به اتمام رسید تا نمایندگان بر اساس امتیازات کسب شده عضو کمیسیون های تخصصی مجلس شوند.