این سازمان، یک روابط‌عمومی خوب دارد

آیا این خبر مفید بود؟